Někdy mne VeKLEP potěší. Třeba dneska jsem tam našla informaci, že prý ministerstvo vnitra bude udělovat cenu pro dobrovolníky, kteří se zasloužili o budování našeho socialistického státu. Podle navrhovaného znění nařízení vlády se má cena udělit výjimečně báječným osobám, které splňují následující obtížná kritéria:

Cena za dobrovolnictví v kategorii dobrovolník se uděluje fyzické osobě, která nad rámec svých povinností, bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase pomáhala například lidem ve svém okolí, při ochraně přírody, ve sportu, kultuře nebo pomáhala organizacím při realizaci jejich dobrovolnických programů anebo projektů.

Ojoj! Jistě se mnou souhlasíte, že největší makáči v české kotlině jsou udatní advokáti Rajchl s Hamplovou, nebo se tak aspoň tihleti disidenti bojující za lidská práva prezentují. Já bych se proto přimlouvala za to, aby se všichni jejich fandové spojili a napsali Rakušanovi, že není o čem dumat, je přece jasné, kam cena poputuje.

Jenže ouha. Pak jsem si přečetla důvodovou zprávu a jsem zklamaná. Hamplová i Rajchl zase utřou frňáky. Ono je totiž rozhodnuto předem. No teda… Ale měla jsem to čekat. Cenu totiž dostanou česko-ukrajinští bohatýři, nebo dokonce ti, kdo se blahé paměti prali s virem jak Mach a Šebestová. Achjo, no řekněte, kde je nějaká spravedlnost.

Dobrovolnictví je nástroj na podporu aktivního občanství, který je příspěvkem sociální soudržnosti a zdrojem bohatství komunit v tom nejširším smyslu – kvality života, vytváření a uchování znalostí a dovedností, prevence negativních jevů. Dobrovolnictví v České republice je stále více se rozvíjející oblastí občanské angažovanosti. V době pandemie onemocnění COVID-19 a při zvládání mimořádné uprchlické vlny do České republiky související s agresí Ruské federace na Ukrajině se ukázala potřeba zapojení dobrovolníků do veřejného prostoru ještě více.

To, aby se dobrovolníkem roku stali ti, kdo bojují na správné straně rusko ukrajinské pseudoválky, je asi hrozitánský důležité, neb v důvodové zprávě se ještě dočteme:

Ustanovení upravuje termín nabytí účinnosti, a to patnáctým dnem po vyhlášení předmětného právního předpisu ve Sbírce zákonů. Odchýlení se od institutu jednotných dnů právní účinnosti je dáno obecným zájmem na tom, aby předmětné ocenění bylo možné udělit již v letošním roce, a to právě při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který každoročně připadá na 5. prosinec. Bude tak důstojně připomenuta důležitost dobrovolnické práce pro společnost. Cena byla poprvé udělena v roce 2022, a to jako pilotní aktivita v rámci EU projektu Rozvoj dobrovolnictví, měla velmi kladný ohlas, a je tak velmi žádoucí udržet kontinuitu a na udělení navázat již v roce 2023. Tématem prvního ročníku by navíc měla být pomoc ukrajinským uprchlíkům, a zde je na místě tuto pomoc ocenit co nejdříve po její realizaci, nikoli až na konci dalšího roku.

Patrně takové ocenění má pozdvihnout duši českého lidu, který si konečně uvědomí, že ukrajinští uprchlíci jsou dosud nedoceněným národním pokladem, úžasnějším než Svatováclavská koruna, kterého se nikdy nevzdáme, neb bojují za tu naši jakože tuhletu svobodu. Čest práci, dobrovolnictví a Ukrajině! Popadněte mávátka, která jsitě máte ještě z dob socialismu někde fikaně ukrytá, a mazejte se poklonit největším oceněným hrdinům, vy holoto jedna.

P. S.: Nepřipomíná vám to tak trochu medaile Za obětavou práci pro socialismus? Tehdy se v zákoně psalo:

Medaile Za obětavou práci pro socialismus se propůjčuje jednotlivcům za dlouholetou obětavou a záslužnou činnost v politických a veřejných funkcích nebo za dlouholetou obětavou a záslužnou práci ve státních orgánech, při níž se soustavnou politickou angažovaností výrazně podíleli na realizaci politiky Komunistické strany Československa.

Jaký konkrétní je v tom, prosím pěkně, rozdíl? Směju se při představě, že za padesát elt budou tyhlety novodobé medaile za zásluhy ležet někde v kredencích stejně jako dnes ty komunistické a pravnoučata se budou červenat nad tím, co jejich děda či babčika doopravdy byli zač. Jak pěkně se nám to pořád všechno opakuje, že?