Dezinformační kampaně spojené s očkováním, které se v průběhu covidu objevily, jsou útokem na demokracii, na vědu. Jsou útokem na vše, co reprezentuje západní civilizace.“ Vlastimil Válek

„Cítíme v kostech, že demokracie je v ohrožení, a víme, že nastala chvíle, abyste bránili demokracii.“ Joe Biden

„Nejen v USA, ale po celém světě jsou zpochybňovány základní zásady demokracie. Nevedeme spory o politiku, ale o pravidla hry, s nimiž jsme dříve všichni souhlasili, že ano?“ Barack Obama

Když se staří plesniví dědci zaklínají demokracií a mluví o dobru pro lidstvo, ježí se mi ošklivostí všechny chlupy, i ty imaginární (rozuměj oholené). Osobně demokracii považuju za nejodpornější konstrukt, ke kterému se dokázalo lidstvo dohrabat, protože je založena na lži. Tvrdí lidem, že jim umožňuje vládnout, tvrdí, že oni jsou hybnou silou, tvrdí, že právě a jedině na lidech a jejich přirozených právech, která jim nedal žádný ubohý stát, záleží. Tvrdí, že stát je dobrý, tvrdí, že politikové, které si údajně svobodně a dobrovolně zvolíme, dbají na to, aby se ostatním dařilo a tvrdí, že chce mír, radost a lásku.

Žádný jiný zákeřný režim, žádné jiné podlé zřízení, kterým se stát snaží porobit svobodné lidi, není tak nebezpečný jako demokracie, protože nelže. Každý ví, s čím má tu čest a každý ví, že státu se zásadně nevěří, nic se pro něj nedělá a vždycky a za všech okolností se s ním a proti němu bojuje. Demokracie má tu drzost, že si přímo do Ústavy, se kterou si ale vytírá zadek, kdykoliv se jí to hodí, dá vzletné fráze skrze které občany mučí, vydírá, týrá a nutí k poslušnosti a loajalitě. Jenom demokracie může vytvořit něco tak odpudivého, jako je tato preambule:

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky…

Jenom demokracie se dá vykládat tisící různými způsoby tak, jak se to zrovna hodí, a jenom demokracie umožňuje tvářit se u takové lži lidsky, laskavě a svobodně. Demokracie dala státu neuvěřitelnou moc nad jedincem, demokracie totiž dokázala, že jí lidé skládají svoje žití na oltář dobrovolně jako nejsilnější věřící. Demokracie je víra, a proto je nebezpečná. Demokracie umožňuje nejodpornějšímu zlu halit se do hávu morálky. Demokracie dává prostor pro zatahování lidí do války, pro jejich okrádání, pro nepravosti. Demokracie je také vychytralá – dokázala přimět lidi jednat tak, jak si přeje a přitom si mysleli, že je to z jejich vlastní hlavy. Je to opravdu kluzký protivník.

Demokracie rozhodně nefunguje nejlépe ze všech možných systémů, jak dramaticky do médií prohlašují staří dědci z úvodních citací. Funguje naopak nejhůř, protože je nepředvídatelná a dá se ohýbat, jak je libo. Ve skutečnosti by jediným doopravdy dobrým prostorem k žití byla anarchie, kdyby lidé dokázali nakopat státy do zadku a žít si svobodně a po svém a využívat svých přirozených práv. Je to ale utopie, nikdy k ní nedojde a v praxi se vždycky objeví někdo, kdo ji prostě pokazí. Proto je zapotřebí si přiznat, že demokracie je naprosto k ničemu a začít se k ní chovat se stejnou záští jako se ona chová k nám. Nic státu nedarovat, odrbat ho, kde to jen jde. Odmítnout ho společně budovat, ukázat mu prostředník, když žádá, abyste ho hájili a bili se za něj. Stát je náš úhlavní nepřítel, vždycky byl a vždycky bude, ať si říká socialistický, demokratický nebo třeba marťanský.