Dnes jsem výjimečně nečerpala informace o blbosti advokátního stavu z fejsáče Hamplové či Rajchla, ale z webu České advokátní komory. Po starém oslizlém fousáčovi je jejím předsedou jakýsi mně neznámý Němec. Svého času, když jsme podali s Davidem první žaloby na pitomá covidí opatření, předseda ČAK Jirousek mj. napsal, že jsme vážně kreténi, ale zahalil to do hávu obvyklých masarykovských keců:

Jenže vedle zmíněných aktivit a Koronaporadny máme i „koronavirovou“ žalobu, která samozřejmě a bez ohledu na počet svých „reprezentantů“ vzbudila náležitou mediální pozornost. A jestliže k vlastnímu podání žaloby přičteme i související aktivity jejích tvůrců, kteří prostřednictvím osobních výzev zasílaných elektronickou poštou vyzvali mimo jiné i ústavní soudce „k veřejné podpoře v souvislosti s věcí, v níž mají (pozn.: žalobci) postavení strany v probíhajícím soudním sporu“, nemohu jinak, než efekt a žádanou efektivitu „koronavirové“ žaloby z lůna Mgr. Davida Záhumenského a jeho manželky přirovnat k efektu a efektivitě výstřelu z Aurory. Obávám se, že na tomto místě nejmenovaný ústavní soudce, který se v dané věci obrátil na ministryni spravedlnosti s tím, nechť jako oprávněný orgán posoudí „toto nevhodné chování“, má právem o důstojnosti jednání jmenovaného advokáta jinou představu než on. Podobně „reprezentativní“ jsou v této chvíli (!) odborné úvahy na téma „zdali usnesení či rozhodnutí“ se závěry o budoucí vymahatelnosti sankcí (JUDr. Jiří Vaníček). Medvědí službu kreditu advokacie odvádí též ti kolegové, kteří momentálně nemají lepší nápady než nabízet potenciálním klientům zastupování proti státu o náhradu škody, případně, když podobná podání už přímo koncipují.

Ten nejmenovaný ústavní soudce byl krysák Fenyk. To jen abyste věděli, kdo to tam v těch talárech zabírá místo a pobírá miliony z našich daní.

Nový předseda, který je sice o něco mladší, ale evidentně stejně praštěný jako jeho předchůdce, se teď pustil do Hamplové a Rajchla. Ne že bych si nemyslela, že si ti dva ulhaní pitomci zaslouží pořádnou čočku a kritiku, ale způsob, jakým to uchopil Němec, je teda politováníhodný, nicméně co dobrého čekat od advokátů. Nejvíc se mi líbí, že se advokáti (!), kteří hájí zločince, všelijaké vrahy, zloděje, podvodníky a jinou bohu nemilou masu lidí a pomáhají jí přežít, hájí etikou. To jednoho fakt pobaví. Co teda ten ulízlej nudnej brejloun napsal?

Domnívám se, že v dané situaci je na místě apelovat na politicky angažované advokátky a advokáty, a to zejména ty, kteří se v rámci politické soutěže orientují na skupiny voličů, jež nejsou spokojeny se stávajícím demokratickým systémem a převažující zahraničně politickou orientací České republiky, aby zvážili, zda by neměli po dobu své politické angažovanosti výkon advokacie pozastavit, aby jejich projevy nebyly dávány do souvislosti s advokacií.

Dost se mi zamlouvá ta část, kde říká, že se Hamplová s Rajchlem orientují na jakési skupiny, které „nejsou spokojeny se stávajícím demokratickým systémem.“ To je fakt boží, musím si to spojení zapamatovat. To je ještě snad lepší než ty Jirouskovy hemzy. Proboha, hochu, se vzpamatuj. Kdo asi tak je doprčic spokojen se státem a tzv. demokracií? Leda nějaký pošahaný cvok.

Korunu všemu nasadil Němec tímto:

Česká advokátní komora veřejné projevy advokátů v médiích a na sociálních sítích sleduje, eviduje podněty týkající se chování advokátů a předkládá je své Kontrolní radě k prověření, zda nedošlo ke kárnému provinění. Ani pro Kontrolní radu a Kárnou komisi, jakožto nezávislé orgány Komory, které dohlíží na dodržování advokátní etiky, však není jednoduché rozlišit, zda má převážit zájem na svobodě politického projevu nad advokátní etikou. To platí zejména ve světle skutečnosti, že rozhodnutí orgánů Komory podléhají soudnímu přezkumu, v rámci kterého soudy posuzují, jaký zájem má v daném případě přednost, přičemž se často setkáváme s tím, že soudci, kteří v prostředí advokacie nepůsobili, nemají přirozený cit pro význam a smysl advokátní etiky.

Já padnu: „přirozený cit pro význam a smysl advokátní etiky“. Jo, tak to ti milej zlatej garantuju, že normální člověk doopravdy nemá a ani mít nemůže smysl pro tu vaši etiku. To totiž jednomu hlava nebere.

K popukání je, jak opakovaně kňourá, že soudci dávají od nesmyslných trestů, které ČAK udílí těm špatným advokátům, ruce pryč. Fakt. Měl by si jít, chlapec, stěžovat mamince, že ho nemají ostatní rádi a nesouhlasí s ním, bééé.

Já osobně si myslím, že by měla ČAK sáhnout k osvědčeným fíglům a Hamplovou zkusit označit za čarodějnici, jako to udělali svého času se Samkovou. Ta proklela jakéhosi tureckého šaška, dokonce třikrát, a dostala od Komory celkem tučnou pokutu:

„Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti,“ prohlásila advokátka, která se dovolávala příkladů českých žen z historie. „Budete-li zasahovat do našich věcí, pošleme na vás své syny,“ pohrozila.

Jenže Samkové se právě zastali zlí soudci, kteří nemají ty pravé zkušenosti jako Němec:

Pražský městský soud zrušil rozhodnutí České advokátní komory (ČAK), která před třemi lety uložila advokátce Kláře Samkové pokutu ve výši 25 000 korun za její výroky, kdy na veřejnosti v červnu 2016 proklela tehdejšího tureckého velvyslance Ahmeta Bigaliho. Vyjádření není podle soudu kárným proviněním, protože ho právnička nevyslovila při výkonu advokacie, takový výklad ale komora odmítá.

Nevím, jestli ČAK nakonec od pronásledování Samkové definitivně upustila, nechce se mi to hledat. Z celé téhleté kauzy se ale každopádně zdá, že velvyslanci musel v důsledku prokletí minimálně zčernat a odpadnout šourek, vzhledem k tomu, jak moc ČAK plná klobás různého věku baží po potrestání oné ježibaby vládnoucí černou magií!

Milá ČAK, jdu si pro popcorn a budu s nadějí v dobrou zábavu sledovat tvoje další kroky.

No nepřipadá i vám náš svět báječně komický a vtipný? Podle mě rozhodně ano. Já se bavím přímo královsky.