Česká advokátní komora se vyjádřila k nápadům, které zkouší v praxi některé advokátní kanceláře, a to k používání tzv. umělé inteligence (jako kdybychom snad nějakou měli, vždyť to ve skutečnosti ani neexistuje, jsou to jen o fous lepší appky) pro poskytování právních rad. Jak se dalo čekat, nebude to přípustné.

Už před časem mě pobavil nápad advokátní kanceláře Frank Bold advokáti:

Do světa byznysu v letošním roce ve velkém vtrhla umělá inteligence, která může přinést zrychlení práce v mnoha oblastech. Frank Bold Advokáti přichází s jejím zkušebním využitím v dosud konzervativní oblasti poskytování právních služeb. Jako první česká advokátní kancelář spouští experimentální provoz právního poradenství pod názvem Frank Bold AI s využitím unikátní databáze tisíců zodpovězených dotazů, kterou disponují díky dlouholeté právní poradně.

Mně osobně to přijde jako směšná rádoby modernistická číčovina, ale každému, co jeho jest. Dobří právníci (tj. třeba já) totiž programy, které pracují za ně, nevyužijí, protože jejich myšlenkové výstupy jsou vždycky jedinenčné a počítačem nenahraditelné.

Komora si o tom taky evidentně (naštěstí pro klienty) myslí svoje:

Umělá inteligence nemůže poskytovat právní služby. Zákon stanoví, že poskytovat právní služby jsou oprávněni advokáti; evropští advokáti; osoby, které jsou oprávněny poskytovat právní služby podle zvláštního zákona; a dále zaměstnanci právnické nebo fyzické osoby, kteří jsou v pracovním nebo služebním poměru (pokud je poskytování právních služeb součástí jeho pracovních nebo služebních povinností). Jiné subjekty oprávněny poskytovat právní služby nejsou. 

AI v jakékoliv formě nemůže být poskytovatelem právní služby ve smyslu §1 zákona o advokacii.

Dále ČAK přece jen trochu couvá:

Proti využití AI k poskytování základních informací o činnosti advokátní kanceláře klientům či potenciálním klientům anebo obecných informací z oblasti práva nelze mít zásadních námitek, pokud se jedná skutečně jen o základní informace nebo o poskytování tzv. právních informací (v obecném neaplikačním rozsahu, tedy jakási obdoba publikace odborných článků s právní tématikou na vlastních webových stránkách).

No fuj, jestli takto někteří advokáti pracují, tak je to ostuda. To bych se musela červenat až na zadku, kdybych články nepsala já sama!

Díky bohu ČAK ještě doplnila:

Za velmi nevhodnou je třeba považovat situaci, kdy je AI používána na webových stránkách advokáta způsobem, z něhož může potenciální klient nabýt dojmu, že je mu poskytována právní porada oprávněným advokátem v souladu s právními předpisy. Pokud advokát v rámci poskytování právní služby využije AI, není tím jakkoliv dotčena jeho obecná zákonná odpovědnost jakož i odpovědnost advokáta dle zákona o advokacii a stavovských předpisů.

Abych to shrnula: advokáta, který potřebuje ke svojí práci umělou inteligenci, může využít jen klient, který nemá vůbec žádnou inteligenci, řekla bych.