O klimatických přiznáních politiků (obdoba majetkových oznámení veřejných funkcionářů) přemýšlím už řadu měsíců. Dnes jsem se konečně dokopala k tomu, že jsem oslovila s touto výzvou všechny subjekty, které u nás mají zákonodárnou iniciativu.

Očekávám, že v co nejkratší době začnou politikové, kteří to evidentně myslí s bojem proti změně klimatu doopravdy vážně, připravovat novelu zákona o střetu zájmů a dočkáme se jejich čestých prohlášení o tom, kolik benzínu projezdili, kolik aut koupii, kolik kilo kravského masa spořádali ve formě bifteků, kam letěli na dovolenou a kolik si koupili klimaticky neudržitelného zbytného spotřebního zboží a kolik toho protopili a pročvachtali ve vaně a vířivkách. Já se těším a jsem zvědavá. A co vy?

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych Vás požádala o pár minut Vašeho času pro velkou změnu ve prospěch ochrany klimatu. Jistě souhlasíte s tím, že politikové mají významný vliv na společnost. Z tohoto důvodu nelze opomíjet dopady chování veřejných činitelů na to, jak občané vnímají problematiku změny klimatu.

Pokud se politikové nebo úředníci nechovají odpovědně a solidárně vůči životnímu prostředí, není možné očekávat, že lidé budou považovat environmentální otázky za podstatné a že budou mít zájem a vnitřní motivaci změnit svůj životní styl a přijmout nutná omezení, ke kterým musíme jako společnost kvůli klimatu přistoupit. Vzhledem k tomu, že se v rámci Green Deal a dalších strategický materiálů plánuje zavést několik významných regulací dosud běžných lidských činností, domníváme se, že by bylo mimořádně přínosné, kdyby šli politikové a celkově veřejní činitelé příkladem a dobrovolně se uskromnili.

Proto si Vás dovoluji požádat jménem Dobře zapsaného spolku, který se věnuje dlouhodobě environmentálním otázkám z pohledu právního, jako nositele zákonodárné iniciativy, abyste se zasadili všemi dostupnými prostředky o to, aby byl novelizován zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a aby mezi oznámení, která musí veřejní funkcionáři podávat, byla zařazena také taková čestná prohlášení, která se budou týkat vlastních kroků funkcionářů směřující k mitigaci změny klimatu.

Sem by spadalo omezení cestování, omezení spotřeby zbytného zboží, služeb i energií a další důležité počiny, které směřují k omezení nebo lépe zamezení klimatické změně a jejím následkům. Takové jednání veřejných funkcionářů je přínosné a bude motivovat i běžné občany, aby se zaměřili na totéž u sebe, když si budou moci být jisti, že i jejich političtí zástupci myslí celou věc vážně a s dostatečnou solidaritou také jednají tak, aby byly jejich činy a slova v souladu.

Děkuji Vám, že jste mé prosbě za životní prostředí a za ochranu klimatu věnovali čas a těším se, že brzy uslyším o tom, že byla zákonodárná iniciativa k uzákonění „klimatických přiznání veřejných funkcionářů“ zdárně zahájena.

Dám vědět, co mi šášulové nahoře odpovídají. Myslím, že se dobře pobavím. A priori totiž nevěřím tomu, že se jim bude chtít papat klimatickou akšičku, kteoru vaří pro svoje poddané.