Měsíc: Prosinec 2022 (Strana 2 z 3)

Topení na 18 stupňů znovu na stole

Když už se člověk jednou podívá do eKlepu, musí se připravit na jednu jobovku za druhou. Nejen, že tam je nějaký canc o příspěvku pro tzv. solidární domácnosti, které ubytovávají naše udatné hrdiny a údernice z bývalého Sovětského svazu, ale taky je tam znovu aktualizována slavná vyhláška.

V důvodové zprávě se uvádí:

Návrh vyhlášky stanovuje teploty vnitřního vzduchu v pobytových i nepobytových místnostech, které je zapotřebí dosahovat. Tyto teploty jsou za účelem úspory tepelné energie snížené oproti návrhovým teplotám při projekci budov. Pro pobytové místnosti (byty) je to 18 °C. Při předcházení stavu nouze je možné dle návrhu vyhlášky vytápět buď podle pravidel stanovených současným legislativním aktem nebo na základě souhlasu vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo správce, pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo na nižší hodnoty uvedené v příloze návrhu vyhlášky. Pro některé byty je tak možné snížit teplotu až o 6 °C, a tím snížit spotřebu energie na vytápění o cca 30 %. Nicméně pro zohlednění rozdílných podmínek v bytech s venkovními stěnami a zajištění tepelného komfortu umožňuje ve vybraných případech navržená právní úprava tak jako dosud navýšení do výše 3 °C.

Mnoho subjektů, které stupidní vyhlášku připomínkovaly, vytáčí do běla, že si lidi v rodinných domcích umí poradit a na svinském státu nejsou závislí. Třeba Energetický regulační úřad píše (hrubky záměrně ponechány, sorry):

Vyhláška MPO o předcházení stavu nouze a stavu nouze v plynárenství řeší otázku postupného omezování až přerušení dodávek plynu, v případě domácností se jedná „pouze“ o přerušení dodávek plynu až v případě havarijního stupně, tedy jakéhokoli postupného omezení dodávek. Ač chápeme plně nutnost vydání vyhlášky, spatřujeme zde značnou nesourodost přístupu k domácnostem zajišťujícím si teplo a teplou vodu vlastními plynovými kotly bez jakéhokoli omezení na teplou a domácností připojených na soustavy zásobování tepelnou energií. Vlastníci rodinných domů a bytů vytápěných individuálními plynovými kotli tak na rozdíl od členů SVJ nebudou omezováni a motivování ke snižování teploty v interiérech, resp. ke snižování spotřeby zemního plynu a oproti bytům vytápěných např. ústředním vytápěním ze soustav zásobování tepelnou energií z fosilních paliv budou zvýhodněni.

MPO nářek chápe a lituje, že to nejde:

Předkladatel si je vědom skutečnosti, že vlastníci rodinných domů nebudou ve spotřebě zemního plynu omezováni. Zákon č. 406/2000 Sb. však podle § 7 odst. 6 neumožňuje, aby se pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody stanovená vyhláškou vztahovala na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Z toho usuzuju, že je třeba posílit snahy lidí být na státu co nejméně závislí a co nejvíce mu škodit a házet písek do jeho obludného soukolí. Proto si kupte slepice (natruc ptačí chřipce), proto chovejte králíky, proto mějte kamna na dřevo, proto nedávejte děti do školy. Stát, tu bestii, to vážně rozčiluje, když nemá svoje poddané pod kontrolou. Měl by vás chuť upálit jako čarodějnice.

Každopádně to vypadá, že vyhláška bude brzo účinná. Ti, kdo státu věří, se již jistě těší, budou mít v obýváku 18 stupňů a jejich hažarti ve školách budou klepat kosu. Taky se nemůžou dočkat, až jim třeba šest hodin denně pětkrát do měsíce nepůjde elektrika, bo musí bojovat proti Putinovi po boku gerojů. Ti ostatní si můžou říct tak leda: „To je mrcha, ta Česká republika.“ Pak se musí pokusit podniknout další kroky, aby se jich stát prakticky netýkal.

Čtěte: Jak nám Fiala plánuje vypínat elektřinu?

V rámci ničení lidí si náš úhlavní nepřítel stát (rozuměj Česká republika) naplánoval, jak bude svým otrokům, pardon, občanům, vypínat elektřinu. V eKlepu je dostupný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Do § 5 vyhlášky se má doplnit odst. 7, který zní:

Omezení spotřeby elektřiny a změnu dodávky elektřiny podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 lze uplatnit:

a) nejdéle po dobu šesti po sobě jdoucích hodin,

b) nejvýše jednou v rámci jednoho kalendářního dne, a

c) nejvýše pětkrát v daném kalendářním měsíci.

§ 5 odst. 1) písm. b) bod 1, na který se odkazuje, má znít: Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze jsou prováděny technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustav podle regulačního stupně č. 1- 4.

Samozřejmě, že málokdo ví, jak se kdo zařazuje do regulačních stupňů. určuje to příloha č. 1 vyhlášky:

1) Zákazníci jsou zařazováni do regulačních stupňů podle

a) způsobu ovládání spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání,

b) jmenovité hodnoty napětí části elektrizační soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení konkrétního zákazníka připojeno,

c) hodnoty rezervovaného příkonu uvedeného ve smlouvě o připojení.

(2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů:

a) v regulačním stupni č. 1 jsou zařazeni všichni zákazníci, u nichž je prováděno ovládání vybraných spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání, popřípadě prostřednictvím jiného technického systému pro řízení velikosti spotřeby,

b) v regulačním stupni č. 2 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV s hodnotou rezervovaného příkonu do 100 kW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem nižší než 200 A,

c) v regulačních stupních č. 3 a 5 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu 1 MW a vyšší,

d) v regulačních stupních č. 4 a 6 jsou zařazeni zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kV a s hodnotou rezervovaného příkonu od 100 kW včetně do 1 MW a zákazníci odebírající elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,

e) v regulačním stupni č. 7 jsou zařazeni všichni zákazníci.

Vyhláška je složitá a nechce se mi jejím čtením trávit víc času, protože to stejně nemá žádný význam. Co přesně má Fiala a kol. za lubem, to těžko říct, je to ale nepochybně nějaká velká levota, která má dál a dál škodit lidem, ostatně jak to svinský stát tak dobře umí. Vyhláška má být účinná od 1. 1. 2023.

Odhalení: Obvodní soud ví, že v únoru 2023 bude covid epidemie!

Právě jsme se s Davidem od srdce zasmáli. David stále řeší pandemické žaloby a dnes mu přišlo od Obvodního soudu pro Prahu 2 vyrozumění k jednání, které se má konat, a teď se podržte, 14. 2. 2023! Ano, čtete správně, v únoru příštího roku. Zvláštní na tom všem je, že soudkyně již v prosinci 2022 ví, že bude epidemická situace s covidem! Tyjo, to jsou pravé čáry máry! Musím uznat, že si odteď budu soudců daleko víc vážit, když jsou spjati s černou magií a umí předvídat budoucnost! Nikdy, nikdy a ještě jednou nikdy si už nebudu z osob v taláru dělat prču, slibuju to přede všemi jako jiskra jasná, kterou jsem v dětství skutečně byla. Anebo že by měla ty notičky, jak se o nich potajmu špitá už tři roky jen mezi zasvěcenými?

Tak co si o to myslíte? Podezřelý, že jo, protože teď teda jako žádná epidemiologická covidí situace rozhodně není a ta soudkyna jako ví, že v únoru bude? Ha! Škoda, že s tím nepřišla naše paní Janička Amazonka, to by byla teprvá bomba všech bomb, kdyby to vytroubila na svým senátorským fejsáči! Je to totiž vážně vostrý vodhalení, pokud jde o plandemii a všechna ta spiknutí, za kterými stojí Fiala a Gates, že?

Já se každopádně (zatím) směju a s napětím budu sledovat další vývoj situace. Jestli bude v únoru skutečně vyhlášeno nějaké covidí mimořádné opatření, tak padnu do mdlob a dám se na modlení za svoji hříšnou duši.

Právníci na venkově 17: exkurze do školní jídelny

Domácí škola má pár zajímavých momentů – jedním z nich je dennodenní suplování školní jídelny. Nejde ani tak o samotný akt vaření jako o vymýšlení jídelníčku. Děti obvykle na dotaz, co by si daly, odvětí: „Cokoliv.“ Hmm… a jste tam, kde jste byli a všichni víte, kde. Situace se komplikuje také tím, že jedno dítě je velký masožrout, druhé vegetarián. Proto jsem třeba včera vařila bramborové knedlíky se škvarkama a červené zelí a vedle toho šafránové rizoto.

Šafránové rizoto je z knihy Zdeňka Pohlreicha, kterou jsme si, zcela výjimečně, s dcerou pořídily minulý čtvrtek v Novém Kyjevě. Jmenuje se „Super jednoduše bez masa“ a je doopravdy dokonalá. Už jsem podle ní připravila pět obědů a myslím, že tento týden budeme mít další. Pokud chcete zkusit jíst méně masa nebo třeba jen něco zajímavého, pak jednoznačně doporučuju. Recepty zvládnou i děcka zcela samy a suroviny jsou obvykle v lednici a špajzce.

Děti si na moje školní vaření nestěžují, naopak si pochvalují, že nemusí jíst ty příšerné blafy, které je čekaly naservírované na omšelých tácech. Ani se jim nedivím, na výměnu stravenek za lahůdky typu prejt s brambory (pamatujete si na ten podivný šedivý povlak na nich?), vepřový plátek prazvláštní chuti i barvy, tlusté maso s rozvařeným potrubím nebo na drožďovou polívku a šikanu, že jsme předloženou stravu nezkonzumovali při odevzdávání talířů, nechci vzpomínat ani v noční můře.

Venkov má při vaření na rozdíl od města mnoho výhod. Jednak je snadno dostupná celá řada surovin, druhak máte rozlehlé prostory pro skladování mnoha potravin, což je ale samozřejmě důsledek nedostupnosti obchodu, protože nemůžete jako v centru Brna jen tak za pět minut doběhnout do Billy pro to, co zrovna chybí. Pokud by mělo dojít na nějakou formu potravinové krize, což je docela možné, že se nakonec stane, protože naše vláda (a nejen ona) pro to dělá první poslední (kupř. šaškování s ptačí chřipkou je přímým důkazem těchto snah), pak je venkov do jisté míry lepším místem k životu. K obživě, byť skromné, se tu zřejmě najdou věci snáz a se sousedy můžete provádět výměnu zboží za zboží. Ve městě bych v tomto opravdu žít nechtěla. Taky se ale může docela dobře přihodit, že se vůbec nic nestane a svět se bude dál točit tak jako doposud a měšťáci se nám lonťákům budou vysmívat, že nám čouhá sláma z bot.

Všechny texty série „Právníci na venkově“ najdete zde.

Je nám blaze bez nurofenových sirupů!

Jsem hodná holka a přeju všem, aby měli přesně to, po čem touží. Proto mám obrovskou radost z toho, že konečně doopravdy chybí Nurofen pro děcka. Jen ať maminky namáčí pro svoje drahocenné dětičky ponožky do octa, když mají horečku. Jen ať běhají v marné naději po lékárnách a somrují tu čípky, tu sirupy, tu aspoň nějaké tabletky s paracetamolem či i ibuprofenem. Jen ať trpí a hodně, když si přesně toto dávno přáli. Je přece dobře, že se přání plní aspoň o Vánocích!

Jsem tupá, to ví každý. Proto jsem si od jara 2020 hloupě a v rozporu s tím, co říkali politici, soudci a média myslela, že stát je svině. Ti moudřejší a znalejší věděli, že státy jednají vždy v jejich zájmu a že chudobu, bídu, zmar, nedostatek a strach společnost potřebuje a že je to jen malá daň za to, že zachráníme přestárlé a nemocné a Ukrajince. Proto všichni s klidným srcem a lehkým úsměvem souhlasili s covidími opatřeními, proto spolkli ukrajinskou pohádku i s navijákem.

Všichni ti, kdo věří státu, se dočkali pokračování v jaké doufali. Proto si musím z hloubi duše přát, aby byl svět opravdu v pořádném loji, musím doufat, že lidi ty svoje nurofeny a jiné sračičiky neseženou, protože jinak by nebyli šťastni a neměli by to, v co tolik věřili a pro co dělali první poslední – od šití roušek, testování dětí, přes štědré dotování ukrajinských migrantů až po důvěru ve stát, demokracii a soudy. Kéž dlouho trvá naše společná bída a kéž se máme co nejhůře! Kéž dojdou všechna antibiotika i léky na srdce, kéž státy ve společné snaze vymlátí drůbež, kéž plyn stojí pětkrát tolik a kéž není ani dost jídla. Jedině tak totiž budou všichni ti, kdo baští jakoukoliv „current thing“ (a že jich je!), spokojeni!

Drazí přátelé, abych použila totéž oslovení, co náš premiér, na kterého můžeme být konečně hrdí, pevně věřím, že vaše děti budou hodně chudé, hodně nemocné a bez jakékoliv medikace, hodně hladové a že jim bude hodně zima a že se jim dostane toho nejhoršího vzdělání, které jen s ukrajinskými spolužáky a klimaticky odpovědnými a genderneutrálními kantory mohou dostat. Držme si společně palce, aby sirupy proti horečce měly výpadek skutečně minimálně až do jara 2023, jinak by si to blaho, kterého jsme konečně společnými silami dosáhli, nikdo z vás pořádně neužil. Žijme spolu dlouho a blaze ten náš český sen!

Každému, kdo by si mi postěžoval, že mu chybí nějaké základní léky říkám: „Nechápu, o čem to mluvíš, Vždyť máš přesně to, co sis přál! Chtěl jsi bojovat s covidem, s Putinem, proti změnám klimatu a tak buď rád – máš všecko!“

Mimochodem, všimli jste si někdy, jak nádherný vzorec ta účinná látka našich růžových kamarádů má? Já už o věcech přemýšlím jen tak, co by se asi mohlo hodit pro domácí výuku a myslím, že tohleto ještě použijeme.

Zdroj: Wiki

Hamplová adoruje genovou terapii

Vím, že je to strašná pakárna, ale já prostě musím a pak už slibuju, že jdu kontrolovat publikaci, kterou musím brzy odevzdat nakladatelství. Jde, jak jinak, o fejsáč naší senátorské hvězdice. Beru ho jako takové advokátní Ein Kessel Buntes a žasnu, třeba při pomyšlení na stíhání Kláry Samkové za prokletí tureckého velvyslance, že to Komora Hamplové ještě pořád toleruje. Pojďme ale k jejímu nejnovějšímu vtípku. Není sice tak dobrý, jako Hamplovou sdílená Vidlákova historka o vyklepaném a vystresovaném elektrikáři toužícím po nějaké práci, hlavně aby nebyla u zlého ČEZu, který ho nutí odpojovat nebohé samoživitelky od zdroje elektrické energie, ale ujde.

Na profilu Hamplové je tento post:

Komentáře pod příspěvkem jsou až bizarní:

  • Velká rána pro farmaprůmysl.
  • Pokud se opravdu uzdravila, tak tu léčbu brzy zakážou a prohlásí lékaře za šarlatána.
  • Skvělá zprava !!! Nechci být negouš ale mám obavu že pokud by se osvědčilo skončí to v nějakém utajeném trezoru farmafirem…zdravý člověk není žádoucí aneb čím víc nemoci tím víc business .

Vtipné v kontextu toho všeho je, že jde o tolik řešenou a neustále dokolečka omílanou a zatracovanou genovou terapii, takže dost pochybuju, že by kdokoliv přišel zkrátka, najmě farmafirmy, a osobně doufám, že skutečně může jít o zajímavý způsob léčby rakoviny.

Díky genové terapii se z terminálního stadia zhoubné rakoviny dostala do remise a je v podstatě vyléčená. Informovaly o tom agentura AFP a server BBC News. Lékaři při experimentální léčbě zasáhli do DNA. Vzali T-lymfocyty, které mají na starosti buněčnou imunitu, od zdravého dárce a „naučili“ je pomáhat Alyssinu tělu. Dívka je podle nemocnice první známou pacientkou, která dostala modifikované T-lymfocyty. Lékaři své poznatky představili na výročním setkání Americké hematologické společnosti.


Originální zpráva ze špitálu, který léčbu provedl, je zde nebo zde.

Někdy žasnu, s jakými magory kolem sebe žiju. Vždycky jsem si myslela, že to s lidstvem není žádná sláva a věděla jsem někde ve skrytu duše, že Zeman měl aspoň někdy pravdu, třeba když říkal, že třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt, ale to, co se děje teď okolo covidu, Ukrajiny a dalších nesmyslů mne vážně mírně deptá, ať už jde o přispěvatele na fejsáči Lásky nebo Hamplové.

Svinský stát a ptačí chřipka aneb zlatý komunisti

Jestliže nenávidíte Českou republiku a všechny ostatní státy tak silně jako já kvůli tomu, co všechno jsou schopny provést lidem, pak nezajásáte nad další zrůdností z pera Státní veterinární správy. Tento úřad a jeho tzv. odborníci (zase, už to začíná být dost trapný) zakazuje lidem naprosto běžnou činnost, která je činí méně závislými na Straně a vládě, a to chov slepic pod širým nebem.

Celé opatření si můžete přečíst na úřední desce.

Z nablblého opaření je stanovena výjimka: není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky.

No, pod tohle se dá schovat prakticky cokoliv, protože podmínky pro chov slepic ve sklepě asi má vážně málokdo.

Hlavní úřednická krysa ze Státní veterinární správy piští takto:

„Apelujeme na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali, žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech. Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Není to moc odlišné od skojíkání na jaře 2022, které ale zaniklo v nářku nad dojemnými osudy nebohých ukrajinských maminek a jejich dětiček:

Státní veterinární správa apeluje na všechny chovatele drůbeže, aby nařízená mimořádná veterinární opatření ve vlastním i veřejném zájmu důsledně dodržovali. Žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech, a aby neprodleně hlásili krajským veterinárním správám případné změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny ve svých chovech,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. 

Z hlediska biologické bezpečnosti je zásadní zejména zabránění přímému kontaktu drůbeže s volně žijícími vodními ptáky, zabránění přístupu volně žijících ptáků ke krmivu a vodě a ochraně krmiva, steliva a vody před znečištěním trusem těchto ptáků. Neméně důležité je sledovat zdravotní stav drůbeže a ptactva.

Se slzou v oku vzpomínám na dětství v osmdesátkách, kdy se stát nestaral o to, kdo jak chová slepice, ani neřešil, kdo čím topí, jestli chodí do hospody ve více než dvou lidech, chodí ven po setmění nebo zda pije pívo z kelímku na ulici nebo překračuje okresy. To byly aspoň svobodné časy. Shoda s naším dnešním otrokářským režimem by možná nastala jen v zákazu opouštět republiku.

NSS: pokyn vlády k zablokování dezinfo webů byl nezávazným doporučením

Na úřední desce NSS visí nový rozsudek týkající se slavného zablokování prapodivných webů Protiproud.cz, Prvnizprávy.cz, Aeronet.cz, Ceskobezcenzury.cz; Voxpopuliblog.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz a Skrytapravda.cz (osobně se modlím, abych tam nikdy nemusela nic číst a nechápu, že ty bláboly někdo bere vážně stejně jako dezinformační weby jako Seznamzprávy, novinky nebo Aktuálně).

Obsah rozhodnutí je docela zajímavý. Připomínám jen, že se jednalo o tzv. zásahovou žalobu a že NSS řešil kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze, který, jak jinak, když jde o covidí nebo ukrajinské záležitosti, poslal žalobce k šípku a držel basu s vládou.

V rozsudku NSS se dočteme:

Městský soud dospěl k závěru, že stěžovatelem napadené úkony správních orgánů nejsou pojmově zásahem správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s., proto žalobu pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

Městský soud podotkl, že sám stěžovatel úkony orgánů veřejné moci označuje jako doporučení, případně jako stanovisko či instrukci. Zdůraznil, že doporučení představuje pouze určitý podnět orgánů veřejné moci, který adresát tohoto podnětu nemusí nikterak respektovat, a proto pouhé vydání doporučení nemůže být zásahem.

V daném případě bylo čistě na vůli správce domény CZ. NIC a na mobilních operátorech, zda nezávazné doporučení orgánů veřejné moci vyslyší či nikoli. Městský soud konstatoval, že žaloba neobsahuje nic, co by indikovalo veřejně mocenský (vrchnostenský) charakter předmětného doporučení; rozporované doporučení nemůže být pojmově zásahem. mén, resp. nic takového netvrdil, dovolával se pouze možnosti přijímat z dotčených internetových stránek informace.

Kvůli tomu, že podle MS nedošlo k zásahu do veřejných subjektivních práv, byla žaloba odmítnuta (nesplnění podmínky aktivní procesní legitimace).

NSS, který kasaci zamítl, řekl:

Jak zcela správně konstatoval již městský soud, pouze za situace, kdy by správní orgány zavazovaly třetí osoby k určitému postupu či by je varovaly před možnými negativními důsledky, pokud by doporučení nevyhověly, by soud mohl seznat, že se jedná o akt veřejné správy směřující proti jednotlivci, který je způsobilý zasáhnout sféru jeho práv a povinností. Žádný takovýto právní akt však stěžovatel neoznačuje; vyjma kusého konstatování o existenci zásahu, v žalobě nikterak podrobně neargumentoval splněním pojmových znaků zásahu dle § 82 s. ř. s. Kromě podmínky, že se musí jednat o zásah související s činností správního orgánu v rámci jemu dané kompetence, je třeba, aby zásah směřoval přímo vůči stěžovateli; v daném případě však doporučení byla adresována subjektům od stěžovatele odlišným; byť lze připustit, že stěžovatel by mohl (za předpokladu, že by se skutečně pojmově o zásah jednalo) být dotčen zprostředkovaně.

Samotná doporučení (tvrzený zásah) nesměřovala přímo proti stěžovateli, stěžovatel nebyl provozovatelem předmětných domén, resp. nic takového netvrdil, dovolával se pouze (ne)možnosti přijímat z dotčených internetových stránek informace. Nejvyšší správní soud souhlasí s městským soudem, že i při respektování ústavním pořádkem zaručeného práva na informace, jakožto odrazu svobody projevu, nelze dovodit veřejné subjektivní právo jednotlivce na přijímání informací z konkrétní internetové stránky. Samotnými doporučeními, která stěžovatel napadá, nebylo stěžovateli právo na informace upřeno, neboť ze strany žalovaných nebylo vyhlášeno „informační embargo“ na všechny sdělovací či komunikační prostředky a informační kanály.

Osobně si myslím, že Ústavní soud a Nejvyšší správní soud daly vládě celkem jasné instrukce, jak řídit stát nikoliv jako firmu, ale jako absolutistickou monarchii, ve které kroky vlády nemusejí podléhat žádnému soudnímu přezkumu.

Důležité je jedno – aby byla vláda prozíravá a vydávala jen politická rozhodnutí, jako bylo vyhlášení všech nouzových stavů, anebo nezávazné pokyny, které si ale adresáti z různých příčin netroufnou nerespektovat. Pak je to sichr, že si stát může se svými poddanými dělat, co se mu zlíbí a soudy vždycky zavřou oči. Otroci si na takový postup budou moci stěžovat leda na hlavním nádraží nebo na lampárně.

Podle rozsudku NSS ze dne 9. 12. 2022, čj. 5 As 230/2022 – 66.

Babiš musí na Hrad aneb Nerudovou nezatopíš aneb nepohodlní učitelé

Kdybych byla blázen a chodila k volbám, měl by Babiš můj hlas jistý. Dnes nám totiž poslal nejlepší dárek:

Kam se hrabou koblížky (ačkoliv je stejně jako donuty doopravdy miluju), tohle má cenu zlata. V naší koupelně totiž klesla rtuť teploměru k 5 stupňům Celsia (kupodivu to Putin ještě furt nevzdal!) a když se chceme vykoupat, pořádné noviny na podpal potřebujeme jako sůl.

Když už jsem u onoho směšného „občanského práva“ jít ke svobodným volbám, gratuluju si zase jednou k onomu geniálnímu rozhodnutí nechat děti doma a neposílat je do ústavu zvaného základní škola, kde by jim nepochybně vykládali o důležitosti voleb, demokracie, právního státu, Listiny a Ústavy spoustu nesmyslů.

Tuto moji tezi mi rozhodně potvrzuje poslední vývoj událostí. Na světlo boží se totiž z útrob ministerstva školství dere jakýsi kantorský etický kodex. Na jeho tvorbě se podílejí mamelukové z Učitelské platformy.

Učitelská platforma je velice obskurní sdružení. Jejich názory na týrání dětí pedagogy jsou rovněž bizarní (možná si vzpomenete na covidí hemzy jejich obézní aktivistky Petry Mazancové, přesného prototypu nanicovaté učitelky v hrozných hadrech, jak si je všichni pamatujeme ze základky – jen možná už tyhlety ježibaby nehází po žactvu klíči, to by totiž nebylo etické ani respektující):

Učitelská platforma vítá záměr znovu otevřít školy, ale upozorňuje, že pro bezpečný návrat je nutné splnit tři základní podmínky: jasný plán návratu, pravidelné testování žáků a představení strategie očkování zaměstnanců ve školách. Musí být jasné, kdo a za jakých okolností se do školy vrátí a co se stane, když bude mít někdo pozitivní výsledek testu. Žáci by měli být testováni alespoň jednou týdně a vláda by měla mít vypracovaný plán, jak bude očkován školní personál. Při registraci k očkování by měli mít přednost pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, kteří působí v těch typech a stupních škol, kde výuka stále probíhá. 

Spolek těchto (a dalších) učitelských (a úřednických) nýmandů by byl rád, kdyby se děti učily jen ty správné věci (rozuměj ty, které Učitelské platformě připadají správné). Třeba toto:

  • Učitel se z pozice své profese aktivně podílí na odstraňování předsudků vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu, sexuální identity a orientace. (Komentář: Jasně, správná multikulti výchova od mateřské školy je nezbytná. To by tak hrálo, aby někdo projevil vlastní názor třeba na islámskou ideologii.)
  • Učitel klade důraz na etické chování v digitálním prostředí, jde příkladem a dodržuje profesní standardy i v on-line světě. (Komentář: Kdyby náhodou nějakého učitele napadlo přemýšlet nebo se odchýlit od povolené linie – na to máme nástroje – třeba můžeme ty špatné učitele zařadit na seznam nepohodlných osob jako v Německu a je to, už si ty krysy neškrtnou.)
  • Učitel se z pozice své profese aktivně věnuje výzvám, které přináší klimatická změna, úbytek biodiverzity apod., zároveň ale nezapomíná ani na sebe a své potřeby. (Komentář: Tak tohle je meganejvíc. Tytyty, jak nebudeš adorovat Extinction Rebellion, dostaneš za uši. marš na seznam nepohodlných!)

MŠMT ke kodexu uvádí:

 „Učitelé kodex potřebují, protože se téměř každý den setkávají se situacemi, kde se nelze řídit jen zákonem,” říká ministr školství Vladimír Balaš. Podle něj jde etický kodex dohromady i s připravovaným profilem absolventa studia učitelství. 

Jakýsi inspektor (představuju si ho jako toho nejtroubovatějšího troubu ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy) přes všecky školy říká:

„Kodex upravuje etický rámec práce učitele a dává najevo jeho postavení, přístup a postoje. Řediteli může pomoci v jeho práci při řešení různých školních situací, kdy se bude moci na něj odvolat,“ doplňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Podle něj může etický kodex dát mnohým ředitelům návod, jak se postavit k některým sporům, které řeší i Česká školní inspekce. „Řešíme učitele, kteří šíří dezinformace. Nebo stížnosti rodičů, že učitelé některá témata nepojímají v souladu s názorem rodiny. Ředitelé se tak nyní mohou na etický kodex odvolat,” doplňuje ústřední školní inspektor.

No potěš koště! Doufám, že už připravují ty seznamy po německém vzoru. Der, die, das!

Jsem doopravdy ráda, že moje děti jsou mnohem svobodnější, než kdyby se dostaly do spárů těmto učitelskejm, a chápou, že chodit do školy je za trest a v naprostém rozporu s rozvojem.

Musím ještě varovat syna, který mi onehdy sdělil, že chce být učitelem, protože by se tak mohl flákat do konce života a nikdy pořádně nepracovat (a taky s ním musím probrat hodnoty a význam lidské existence, i když si nejsem jistá, zda s tímto přístupem nemá nakonec recht). Nevím totiž, do jaké míry se mu bude líbit jen držet hubu a krok. Nemá na to zrovna vhodnou povahu. Navíc si musí uvědomit, že jeho matka mu dělá medvědí službu a v budoucnu se bude muset zříci jména Zahumenský, pokud bude chtít na jakékoliv škole dělat něco jiného než šůrovat hajzlíky. Určitě už je na nějakém seznam nepohodlných a pedagogem se nestane ani za zlatý tele.

P. S.: Doporučuju vám, abyste to pro svoje děti taky udělali a nechali je doma. Skutečně to stojí za to. Moje děti chodily do školy za celý svůj život ani ne rok a půl a rozhodně jsou na tom mnohem líp než ty každodenní školní docházkou povinné, které musí čelit čarodějnicím jako je Mazancová.

Právníci od ombudsmana se vysmívají dětem

Jestli u nás existuje pozice pro právníky, která je všeobecně ostatními považována za podřadnou (tím myslím ještě podřadnější než soudce, státní zástupce nebo advokát, právník na státním úřadu či podnikový právník), pak je to rozhodně zaměstnání v Kanceláři veřejného ochránce práv. Možná si i vy vzpomenete, že za doby covidího útlaku a státní šikany neudělal tento zbytečný úřad pro děti ani pro dospělé vůbec nic. Na nicotnost kovidových opatření neupoukázal. Stejně jako třeba Ústavní soud či Nejvyšší správní soud si prostě Listinou základních práv a svobod vytřel zadek. No, ostatně, co taky s tím cárem papíru udělat jiného, že?

Je proto mimořádně vtipné, že na stránkách ochránce věnovaných dětem je k dispozici „převykládaná“ verze Úmluvy o právech dítěte. Omladina se tak třeba dozví, že:

  • Všichni dospělí by měli dělat to, co je nejlepší pro děti. Třeba dovolit jim studovat. Všechny děti mají právo chodit do školy. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ BYLY ZAVŘENÉ ŠKOLY.)
  • Vláda se musí ujistit, že děti žijí a mohou se rozvíjet. To znamená, že mají možnost růst, učit se nové věci rozvíjet svoje nadání a záliby. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ DĚTI NESMĚLY NA KROUŽKY.)
  • Děti se mohou setkávat s jedním nebo více lidmi. Děti se mohou přidat ke skupině nebo organizaci, například chodit do skautu a kroužků. Nebo mohou s pomocí rodičů vytvořit vlastní skupinu. (A PROTO OMBUDSMAN NIC NEUDĚLAL, KDYŽ DĚTI NESMĚLY VEN Z BYTU NEBO PŘES OKRESY NEBO OPUSTIT REPUBLIKU.)
  • Děti mají žít v bezpečném a zdravém prostředí: například v čistém bytě, kde je teplo a pitná voda. Aby děti byly zdravé a mohly se rozvíjet, potřebují pořádné bydlení, jídlo a oblečení. To by jim měli zajistit rodiče nebo jiné osoby, které se o děti starají. (CO OMBUDSMAN UDĚLÁ TEĎ?)

Tak co si o tom všem myslíte? Já se směju, až se za břicho popadám. K tomu se ale taky stále více stydím za to, že jsem vystudovala ta mrzácká práva, která nyní z duše nenávidím. Práce je to odporná, plná lží a podvodů. Nedovolte vašim dětem, aby se z nich stali právníci! To ať jsou radši něčím pořádným a mají šanci žít poctivě a opravdově. Ať třeba chovají ovce, včely a slepice a pěstují zeleninu a jablka.

Na závěr zdůrazňuji, že borkyně a borci a všechna ostatní pohlaví pracující u ombudsmana děti nezapomněli poučit, že je třeba být zodpovědným občanem, díky tomu totiž budeme v onom žádaném BEZPEČÍ:

Každý má práva a každý má povinnost respektovat práva ostatních lidí. Tak získáme bezpečnější a spokojenější společnost. Všichni za to máme zodpovědnost.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »